Dok Rampaları-Dok Körükleri - ED 200EX Yanyana Dok Odaları Diğer Dok Rampaları-Dok Körükleri Sipariş Formu

ED 200EX Yanyana Dok Odaları

 

 

Geniş Yükleme  Rampasının olduğu Depolarda Forklift trafğini azaltmak   için  ve  aynı 

anda çok sayıda araç yüklemesinin yapılmasının gerekli olduğu mahaller için geliştirilmiş

bir  model  olup yükleme –boşaltma işlemlerinde zaman kazandırması  ve  iş akışının 

daha  düzenli yapılmasını temin edeceği için  yıllar itibariyle  yüksek ilk yatırım

maliyetinin kolaylıkla  düşmesini  temin edecektir.