Dok Rampaları-Dok Körükleri - ED 400/700 Yanyana Dok Odaları Diğer Dok Rampaları-Dok Körükleri Sipariş Formu

ED 400/700 Yanyana Dok Odaları

 

Geniş Yükleme  Rampasının olduğu Depolarda Forklift trafğini azaltmak   için

ve  aynı  anda çok sayıda araç yüklemesinin yapılmasının gerekli olduğu mahaller  

için geliştirilmiş bir  model  olup yükleme –boşaltma işlemlerinde zaman kazandırması    

ve  iş akışının daha  düzenli yapılmasını temin edeceği için  yıllar itibariyle  yüksek

ilk yatırım maliyetinin kolaylıkla  düşmesini  temin edecektir.