Sabit ve Hareketli PVC Bölmeler - PVC  Sabit  Dev Perdeler Diğer Sabit ve Hareketli PVC Bölmeler Sipariş Formu

PVC Sabit Dev Perdeler

Özellikle, hava sıcaklığının belirli bir derecede sürekli Sabit kalmasının istenildiği “kuru gıda stoklama” Raflarını içeren Lojistik Sektöründe, yine İşletme içerisinde belirli bir prosesin uygulandığı işlemler neticesi oluşan toz, talaşlı imalat artığı, çapak sıçraması, bağıl nem değişikliği, gürültü, koku v.s. istenmeyen hususları oluştuğu ortamda tam enterne ederek diğer bölümlere karışmasını önlemek  ve böylelikle İmalatın devamlılığını temin etmek amacıyla bu tür “bölme” uygulamaları Yapıldığı takdirde %70 – 80 oranında verim artışı sağlanacağı tecrübe ile sabittir.

PVC Tipi: Şeffaf - Yumuşak – Buzumsu- Çift Kat körüklü
PVC Plakaların genişliği: 4000 mm ort.
PVC Plakaların birbirini örtüş payı: 70 mm ort.
PVC Plakaların Kalınlığı: 0,35 mm ort.

Plakalar birbirinin üzerine 7’şer cm bindirilip beher 25 cm’de 1’er Ad plastik klips ile biribirine bağlanıp Zemine denk gelen kısımları ise Galvanizli boy laması kapatılıp dübelle tespit edilip montajı tamamlanacaktır.
Azami Perde Ebadı(EnxYük) : 50 x 50 mt