Varil İstif İstasyonları - Kolvar-4 Kollektörlü Varil İstif Platformu Diğer Varil İstif İstasyonları Sipariş Formu

Kolvar-4 Kollektörlü Varil İstif Platformu

         

Ebadı (EnxBoyxYük):  250x280x11 cm          

1 Ad 125x280x11 cm  Kollektörlü  Platform                               

1 Ad 125x230x11 cm  Kollektörlü  Platform                               

1 Ad  50x100x11 cm transpalet  Rampası  ile